ειδήσεις
η εικονα τησ γησ
η εικονα τησ γησ
projekte
99 fotografien
installationen
ausstellungen
τα βιβλία
editionen
texte
videos
galerien
links
vita
kontakt - impressum

η εικονα τησ γησ

Ο Ekkeland Götze δουλεύει πάνω σε μια εικόνα της ΓΗΣ. Για αυτή την εικόνα και εντός ξεκάθαρα προσδιορισμένων και μεμονωμένων έργων του, συλλέγει ΓΗ από προκαθορισμένες πηγές. Αυτήν τη γνήσια, ανόθευτη ΓΗ εκτυπώνει ο Ekkeland Götze με τη μέθοδο που ο ίδιος έχει τυποποιήσει και αναπτύξει, της χωματογραφίας σε χαρτί, σε ανάγλυφο, σε κονίαμα από ασβέστη ή από άλλο υπέδαφος. Έτσι δημιουργείται ένα ομογενές έργο, το οποίο εξελίσσεται σε μια διαρκώς εκτενέστερη και σύνθετη εικόνα της ΓΗΣ.

Οι κύβοι που δημιουργούνται από κάθε έργο δίνουν μια αυθεντική εικόνα κάποιων μεμονωμένων τόπων και φτάνουν σε μία πνευματική διάσταση που ξεπερνάει την απλή γραφική παρουσίαση της ΓΗΣ. Αυτή η αντικειμενική εικόνα της ΓΗΣ είναι μια κοινή βάση για διαπολιτισμική επικοινωνία και προσφέρει χώρο για ελεύθερο συνειρμό, ο οποίος δίνει στον παρατηρητή τη δυνατότητα να τον γεμίσει με τις προσωπικές σκέψεις, αναμνήσεις και ελπίδες του.